สถาบันสอนภาษาจีน Follow Me เปิดลงทะเบียนทดลองเรียนภาษาจีนฟรี !!!!!


       HOT NEWS!!! สำหรับน้องๆชาวราชภัฎสวนสุนันทาที่กำลังสนใจเรียนภาษาจีน เราขอเสนอ Follow Me Chinese Language Center
 

Follow me คือสถาบันสอนภาษาจีนที่ใครมาเรียนก็มีแต่คุ้ม!!! เพราะเราเป็นศูนย์การเรียนภาษาจีนที่ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน

จากเจ้าของภาษาตัวจริงจากประเทศไต้หวัน นอกจากนี้ Follow me ยังมีหลักสูตรที่มีคุณภาพ เพราะ Follow me ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ชั้นนำทั้งในไทยและไต้หวัน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, Chihlee University Of Technology และ National Taipei University

of Technology เพื่อผลักดันให้นักเรียนของเราเรียนรู้ภาษาจีนเพื่ออนาคตอย่างแท้จริง


       ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนทดลองเรียนฟรี 50 ชั่วโมง กับอาจารย์ชาวไต้หวันได้แล้ว ย้ำนะจ้ะฟรี โทรเลย 098-347-3889

จองช้าที่นั่งเต็ม!!! #Follow Me Chinese Language Center, อกหักเรื่องเล็ก อดเรียนฟรีเรื่องใหญ่จ้า ...........


06. 2017