คณบดี ว.นวัตกรรมฯ เข้าร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสปรับปรุงห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยและห้องประชุมช่อแก้ว

คณบดี ว.นวัตกรรมฯ เข้าร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสปรับปรุงห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยและห้องประชุมช่อแก้ว4 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสปรับปรุงห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยและห้องประชุมช่อแก้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อบุคลากรและมหาวิทยาลัยโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง    
06. 2017